Natur

Vi har hav, sand och ängar.           Trollskog , ekbackar och dungar.

Vi har kor ,hästar och får.    Fåglar ,fiskar och sälar.

Tittar du noga kan du hitta vårt landskapsdjur som är Sveriges största skalbagge , Ekoxen.  

Tittar du riktigt noga i sanden på , Höga Sand ,kan du se myrlejon.      Höga sand är ett  95 hektar stort naturreservat lite norr om Kristianopel.